lean materiały szkolenia

Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż nie do uniknięcia stały się modyfikacje w formach kierowania przedsiębiorstwami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean management to jedna z takich planów. Jej celem jest zmultiplikowanie efektywności procesu produkcyjnego w danym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można wydedukować, zamysł ten ma swój początek w Kraju Kwitnącej Wiśni, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z minimalizowaniem wszelkich czynności wykonywanych podczas procesu produkcyjnego, a jednocześnie absolutnie zbędnych. lean gry Nadrzędnym celem lean managment jest zatem zminimalizowanie marnotrawstwa zarówno w odniesieniu do pracy pracowników jak i wykorzystywanych surowców. Zastosowanie technik lean management daje możliwość uzyskania takich rezultatów, jak poprawa produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki wzajemne w zakładzie zwykle poprawiają się. Jest to związane z lepszą komunikacją. Co istotne rozwiązania z zakresu lean management mogą być implementowane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co jest priorytetem to umiejętność dokonania oceny, które elementy procesów nie przynoszą korzyści dla firmy.